Voorwaarden

Algemene voorwaarden Yoga Zwolle

 1. Yoga Zwolle is gevestigd in de Verbinding, Grote Voort 8041AM te Zwolle en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder KvK-nummer 08186394
 2. Contact via info@yogazwolle.nl en 06 30763938
 3. Yoga Zwolle organiseert yogacursussen, yogalessen, workshops, mindfulness trainingen voor individuen en groepen.
 4. Onder klant wordt verstaan: deelnemers aan yogacursussen, yogalessen, workshops voor individuel en groepen.
 5. Een inschrijving voor een klant is pas definitief na betaling en ontvangst van een bevestiging. Indien er een maximum aantal deelnemers voor een training, cursus is vindt inschrijving plaats op basis van ontvangst van aanmeldingen.
 6. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk. Wel wordt altijd de mogelijkheid aangeboden om lessen in te halen en te verschuiven binnen het termijn van het cursusblok.
 7. De klant dient voor deelname aan een cursus of les te allen tijden de docent op de hoogte te stellen indien hij of zij:
  • zwanger is;
  • medicijnen gebruikt;
  • een lichamelijke of psychische ziekte of belemmering heeft;
  • onder behandeling is bij een arts of therapeut.
  Dit stelt Yoga Zwolle in staat om het aanbod hierop af te stemmen,  in overleg met deelnemer goedkeuring van een arts/behandelaar te vragen, de deelnemer te adviseren of deelnemer te weigeren.
 8. ​​Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 9. Klachten dienen met een uitgebreide omschrijving per e-mail gemeld te worden Yoga Zwolle. Yoga Zwolle tracht adequaat te reageren en indien een klacht gegrond is, deze te herstellen.
 10. Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van de betalingsverplichting.
 11. Yoga Zwolle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens een les.
 12. Alle overhandigde en toegestuurde media en informatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt. 
 13. Het maken van beeldopnames of geluidsopnames van een cursus, training, en yogales is niet toegestaan voor deelnemers.
 14. Yoga Zwolle heeft het recht om opnames en foto’s te maken bij cursussen, trainingen, yogalessen. Deze opnames kunnen live worden uitgezonden of op een later moment online worden gezet of worden gedeeld. Hiervan worden deelnemers van tevoren op de hoogte gesteld.
 15. Zowel Yoga Zwolle als de deelnemer zijn verplicht alle niet publiek beschikbare informatie van en over Yoga Zwolle, informatie van en over de deelnemer, als ook informatie van en over andere deelnemers vertrouwelijk te behandelen en zullen deze informatie niet aan derden kenbaar maken, tenzij er schriftelijk toestemming is gegeven door de partij van wie de informatie afkomstig is. 
 16. Yoga Zwolle heeft het recht om de prijzen of de inhoud van cursussen, trainingen, workshops, yogalessen aan te passen.
 17. Indien de deelnemer zodanig hinder of last veroorzaakt voor of tijdens een cursus, training, yogales of workshop  of dat een goede uitvoering volgens de trainer/docent wordt bemoeilijkt, heeft Yoga Zwolle het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen voor het betreffende evenement, en te weigeren voor volgende cursussen, trainingen, workshops, yogalessen of klanksessie. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Zwolle, 5 maart 2023